Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Grand Opening : Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV
There are no translations available.

Grand Opening Video

Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV

Home บริการและความชำนาญพิเศษ เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
กายภาพบำบัดและฟื้นฟูหัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:40 น.


กายภาพบำบัดหัวใจ เป็นบริการสำหรับผู้ป่วยหัวใจทำกิจกรรมภายใต้การติดตามอาการ สัญญาณชีพที่สำคัญ กราฟหัวใจ และ ระดับร้อยละของออกซิเจนในเลือด โดยมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ  เพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากโรคหัวใจประเภคต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ภาวะหลังจากการผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทาทในการลดการนอนโรงพยาบาลซ้ำของผู้ป่วย ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจต่างๆ ชี้ให้ผู้ป่วยทราบและตระหนักถึงปัจจัยเสียงต่อโรคหัวใจ ได้แก่ ความดัน ไขมัน น้ำตาล การลดน้ำหนักที่มากกว่าปกติ การหยุดบุหรี่ และกิจวัตรและกิจกรรมประจำวัน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการลดความเครียดและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ

การฟื้นฟูหัวใจ คือกระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหัวใจหรือการผ่าตัดหัวใจ เพื่อลดผลเสียจากการขาดการเคลื่อนไหว และเพิ่มสมรรถภาพการทำกิจกรรมต่างๆของผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นโดยไม่เหนื่อย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาว

การฟื้นฟูหัวใจแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 การฟื้นฟูหัวใจในโรงพยาบาล

จุดประสงค์

 • ป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดการเคลื่อนไหว
 • เพื่อให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพในการทำกิจกรรมดีขึ้น จนทำกิจวัตรประจำวันได้
 • ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและการออกกำลังกายที่บ้าน

องค์ประกอบของการฟื้นฟู

 • การประเมินผู้ป่วย
 • การฝึกออกกำลัง
 • การบริการคงพิสัยข้อ (Range of Motion Exercise: ROME)
 • การบริหารแบบมีแรงต้าน (Resistance Exercise)
 • ต้านน้ำหนักตัวเอง (Calisthenic exercise)
 • การบริหารแบบแอโรบิก (Aerobic exercise)
 • เดิน, จักรยาน
 • การช่วยเหลือตนเอง (ADL training)
 • Chest Program
 • การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง ปัจจัยเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
 • การเตรียมตัวก่อนกลับบ้าน (Discharge planning)

 

ตัวอย่างโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจในโรงพยาบาล

Bed rest จนกว่า Clinical stable

ระดับ 1

1-2 METs

เช้า: Chest Program, Calisthenic บนเตียง, นั่งบนเตียง

บ่าย: Calisthenic บนเตียง, นั่งบนเตียง

นั่งเก้าอี้ข้างเตียง 10-15 นาที

นั่งถ่ายข้างเตียง

ระดับ 2

2-3 METs

เช้า: นั่งข้างเตียง, Calisthenic(นั่ง), เดินรอบเตียง 3-5 นาที

บ่าย: เดินรอบเตียง 3-5 นาที

Self care

ระดับ 3

2-3 METs

เช้า: Calisthenic (ยืน),เดินทางราบ 5 นาที

บ่าย: เดินทางราบ 10 นาที

ให้ความรู้เรื่องโรคและปัจจัยเสี่ยง

ระดับ 4

3-4 METs

เช้า: Calisthenic (ยืน), เดิน 10-15 นาที

บ่าย: เดิน 10-15 นาที, ลงบันไดพักขา 1 ชั้น

นั่งอาบน้ำฝักบัว

สอนดูแลแผล

ระดับ 5

4-5 METs

เช้า: Calisthenic (ยืน), เดิน 10-15 นาที

ลงบันไดสลับขา, ขึ้นบันไดพักขา

บ่าย: ขึ้นบันไดสลับขา 1 – 2 ชั้น, เดินลู่วิ่ง, จักรยาน

เตรียมตัวผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

 

ระยะที่ 2 การฟื้นฟูหัวใจแบบผู้ป่วยนอก

หลังออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถกลับไปออกกำลังเองที่บ้านได้ โดยมาพบแพทย์เพื่อตรวจติดตามและปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามนัด ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง แนะนำให้มาออกกำลังในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เป็นระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยอาจมีการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต ระดับออกซิเจนในเลือด ระดับความเหนื่อย ระหว่างการออกกำลัง ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

ระยะที่ 3 การฟื้นฟูหัวใจต่อเนื่อง

หลังจากผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูแล้ว ควรมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงสภาพร่างกายที่ดีต่อไป

 

คลินิกฟื้นฟูหัวใจ-ปอด

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด ด้วยการให้โปรแกรมออกกำลังกายภายใต้การดูแลของทีมงานแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด โดยมีการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต ระดับออกซิเจนในเลือด ระหว่างการออกกำลัง ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 • สถานที่ตั้ง                 ชั้น 2 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวลาทำการ               วันจันทร์ และวันพฤหัส 13.00 – 15.00 น.
 • การนัดหมาย              พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตึกภปร. ชั้น 5

รายละเอียดเพิ่มเติม http://rehab.md.chula.ac.th/04_Service.html

ค่าใช้จ่าย ครั้งละ 100 – 300 บาท สามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษา (โปรดตรวจสอบราคาปัจจุบันอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในเว็บไซต์)

 

การนัดหมายส่งผู้ป่วยมารับบริการ http://www.chula.osaly.com/php/TimeTable.php?search_clinic=468&search_docname=%CA%C3%D4%CA%CA%D2&search_docsurname=%E1%C3%A7%A1%C5%E9%D2

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9249697

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ