Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home บริการและความชำนาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
กุมารเวชศาสตร์หัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 13:36 น.

 

โรคปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคหัวใจในเด็กปัจจุบันเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้บริการผู้ป่วยเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยมีศักยภาพในการรักษาสูงและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  ได้แก่ การสวนหัวใจ การทำหัตถการผ่านทางการสวนหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด การจ็ระบบวงจรไฟฟ้าในเด็ก และการใช้ยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงน้อย

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14305910