Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การแพทย์ตติยภูมิให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร โดยคณาจารย์แพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาต่างๆซึ่งประกอบด้วย  สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ  สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก  สาขารังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ศูนย์โรคหัวใจมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วย การวิจัย และ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและสังคม

Home บริการและความชำนาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
กุมารเวชศาสตร์หัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 13:36 น.

 

โรคปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคหัวใจในเด็กปัจจุบันเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้บริการผู้ป่วยเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยมีศักยภาพในการรักษาสูงและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  ได้แก่ การสวนหัวใจ การทำหัตถการผ่านทางการสวนหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด การจ็ระบบวงจรไฟฟ้าในเด็ก และการใช้ยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงน้อย

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8659521

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ