Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ การตรวจภาวะเป็นลมด้วยเตียงปรับระดับ
การตรวจภาวะเป็นลมด้วยเตียงปรับระดับ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:32 น.

เป็นการทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติ ด้วยการปรับระดับเตียงในห้องที่มีแสงสว่างเล็กน้อย และ มีความเงียบ การปรับระดับเตียงให้อยู่ในแนวดิ่งจะสามารถกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติได้และสามารถชักนำให้เกิดอาการเป็นลมได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นลมจากระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมผิดปกติ 

การนัดตรวจ :

1. ท่านจะต้องได้รับการสั่งตรวจโดยแพทย์ก่อนรับนัดการตรวจ

2. รับนัดการตรวจ (กำหนดวันนัด และ ออกใบนัด) ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4 ห้องตรวจ noninvasive

 

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14305979