Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

การป้องกันโรคหัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:36 น.

การป้องกันการเกิดโรคหัวใจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาโรคหัวใจที่ทันสมัย ศูน์โรคหัวใจได้ให้ความสำคัญในการให้คำแนะนำการป้องกันโรคหัวใจ ได้แก่ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การเลิกบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลต่ำ อาหารสุขภาพ การผ่อนคลาย การฝึกจี้กง และ โยคะ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมแนะนำสุขภาพการป้องกันโรคหัวใจให้กับประชาชน เช่น งานวันหัวใจโลก เป็นต้น

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14305986