Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ เครื่องติดตามกราฟและจังหวะของหัวใจ 24-48 ชั่วโมง
เครื่องติดตามกราฟและจังหวะของหัวใจตลอด 24-48 ชั่วโมง (โฮล-เตอร์) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:27 น.

เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูจังหวะการเต้นของหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะมีสายของกราฟหัวใจหลายเส้นติดที่หน้าอกโดยแผ่นสติ๊กเกอร์ หากผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีอาการให้บันทึกใส่สมุดจดไดอารี่ ผู้ป่วยจะไม่สามารถอาบน้ำได้ระหว่างติดเครื่องดังกล่าวเป็นเวลา 24 ถึง 48 ชี่วโมงตามคำสั่งของแพทย์ที่ต้องการติดตามดูจังหวะการเต้นของหัวใจ หลังจากนั้นสามารถลอกแผ่นสติกเกอร์บริเวณหน้าอกออกและสามารถอาบน้ำได้

การนัดตรวจ :

1. ท่านจะต้องได้รับการสั่งตรวจโดยแพทย์ก่อนรับนัดการตรวจ

2. การรับนัดการตรวจ (กำหนดวันนัด และ ออกใบนัด) สามารถทำได้สองวิธีคือ

2.1 เดินมารับการนัดและใบนัดด้วยตนเอง

ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร ชั้น 3

วันทำการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.

นอก เวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. (เปิดรับนัดเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรับการตรวจนอกเวลาราชการเท่านั้น)

2.2  โทรมาทำนัด หลังจากได้รับใบสั่งการตรวจจากแพทย์แล้ว   หมายเลข

โทรศัพท์  662-564184 ต่อ 110 หรือ 662-564695

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12375261

บทความศูนย์โรคหัวใจ