Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย
There are no translations available.

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ การตัดชิ้นเนื้อหัวใจผ่านทางสายสวนหลอดเลือดดำเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา
การตัดกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดดำ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 14:22 น.

การตัดกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดดำ (ไบ-ออบ-ซี่) ทำในผู้ป่วยที่ต้องการการวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมเช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจจากยาเคมีบำบัด หรือโรคทางระบบอื่นซึ่งมาแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อหัวใจ และ ทำในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายหัวใจเพื่อดูภาวะการปฏิเสธของเนื้อเยื่อ (rejection)

การตัดกล้ามเนื้อหัวใจสามารถทำได้โดยใส่สายสวนหัวใจเข้าทางเส้นเลือดดำบริเวณขาหนึบ หรือ เส้นเลือดดำบริเวณลำคอด้านขวา ซึ่งสายสวนดังกล่าวจะผ่านเข้าไปยังหัวใจห้องขวาล่างและสามารถใส่สายสวนอีกอันหนึ่งซึ่งมีกรรไกรเล็กที่ปลายเพื่องับชิ้นเนื้อขนาดประมาณ 1 มล. ประมาณ 4-6 ชิ้น มาตรวจต่อทางพยาธิวิทยา

หลังการตัดกล้ามเนื้อหัวใจทางสายสวนหลอดเลือดดำนั้นผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 4-6 ชั่วโมงหากไม่มีผลแทรกซ้อน

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 10134549

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ