Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย
There are no translations available.

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ การตรวจสรีระไฟฟ้าหัวใจและการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร
การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยใช้สายสวนและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ และการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 13:40 น.

การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยใช้สายสวนและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ

ผู้ป่วยซึ่งมีกระแสไฟฟ้าเต้นผิดจังหวะบางประเภท สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการจี้วงจรไฟฟ้าหัวใจ ทำให้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนคุณสมบัติและหยุดการเต้นผิดจังหวะได้ การรักษาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการสวนสายสวนไปยังหลอดเลือดดำที่ขาเพื่อเข้าไปยังหัวใจห้องขวาและหาตำแหน่งผิดปกติของระบบกระแสไฟฟ้า และ จึ้ด้วยไฟฟ้าในตำแหน่งที่ผิดปกติ การรักษาดังกล่าวไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายในวันรุ่งขึ้นหากไม่มีผลแทรกซ้อน

 

 

 

ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร 

ผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นช้าและมีอาการจากหัวใจเต้นช้า ควรได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร หรือเครื่อง pacemaker ซึ่งทำในห้องปฏิบัติการการจี้ไฟฟ้าหัวใจ ตึกสก ชั้น 4 โดย แพทย์จะทำการใส่เครื่องซึ่งมีขนาดประมาณ เหรียญ 5 บาทจำนวนสองเหรียญ ฝังไว้บริเวณผนังหน้าอก (ส่วนมากมักเป็นด้านซ้าย) เครื่องดังกล่าวมีสายต่อถึงห้องหัวใจขวา ซึ่งเครื่องจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของหัวใจห้องขวานี้ หัตถการดังกล่าวสามารถทำได้โดยฉีดยาชาเท่านั้น ไม่ต้องใช้ยาสลบ

ข้อควรปฏิบัติหลังใส่เครือ่ง Pacemaker กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidoctor.org/download_count.php?id=77

 

 

ห้องปฏิบัติการการจี้ไฟฟ้าหัวใจ ของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งอยู่ ณ ตึก ภูมิสิริ ชั้น 4 เวลาให้บริการ 7.30-16.30 วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8979267

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ