ห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 14:27 น.

ห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ตั้งอยู่ ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 66-2-2564695

วันทำการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

นอกเวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.

การให้บริการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก :  ตึก ภปร ชั้น 13

 

ชนิดของการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ