Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว
There are no translations available.

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

การตรวจคลืนเสียงสะท้อนหัวใจผ่านทางหน้าอก PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 14:36 น.

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจคืออะไร เป็นการตรวจโดยใช้อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง หรือที่เรียกว่าอัลตร้าซาวด์ ส่งผ่านผนังหน้าอกไปสู่หัวใจ แล้วตัวสะท้อนคลื่นเสียงความถี่สูงนั้นกลับมาสู่เครื่องตรวจและประมวลผลออกมาเป็นภาพทางกายภาพและการทำงานของหัวใจ ณ เวลาที่ทำการตรวจนั้นๆ

ขั้นตอนการตรวจ ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนเสื้อของโรงพยาบาล สำหรับผู้หญิงต้องถอดเสื้อชั้นในก่อน จากนั้นจะมีการติดแผ่นนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผนังหน้าอก หรือตัวหนีบที่แขนและขา 2 ข้าง เพื่อนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผู้ป่วยนอนตะแคงเอาด้านซ้ายลง ยกแขนซ้ายสูงวางพาดไว้ที่หมอน แจ้งแพทย์ทราบถ้ามี อาการผิดปกติขณะได้รับการตรวจ (ไม่ต้องงดอาหารก่อนมาตรวจ)

 

ผู้ป่วยรายใดควรได้รับตรวจ/หัตถการ/รักษา ด้วยวิธีนี้: เมื่อสงสัยว่ามีภาวะการทำงานของหัวใจผิดปกติ

ข้อห้ามและข้อระวัง: ไม่มี

ข้อปฏิบัติตัวหลังจากที่ทำหัตถการ : ปฏิบัติตัวได้ตามปกติ

การให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาฯ:

วันและเวลาทำการ

  • ในเวลาราชการ    จันทร์-ศุกร์             08.00-12.00      ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • นอกเวลาราชการ  จันทร์-ศุกร์             16.00-20.00      ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เสาร์-อาทิตย์           08.00-12.00    ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่

  • ผู้ป่วยนอก                                        ตึกภปร. ชั้น 13
  • ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนัด                         ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4 

โทรศัพท์ 02-2564695

ราคาการตรวจ (ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ ไม่รวมเงื่อนไข อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โปรดสอบถามราคาปัจจุบันอีกครั้ง)

  • 2,000 บาท ในเวลาราชการ
  • 2,800 บาท นอกเวลาราชการ

 

เบิกได้หรือไม่

  • ในเวลาราชการ     เบิกได้เต็มตามสิทธิ์ข้าราชการ
  • นอกเวลาราชการ   เบิกราชการได้ 2,000 บาท (ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเอง 800 บาท)

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5936363

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ