Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Echo News: Role model of Echo Lab in Regions
There are no translations available.

Adult Noninvasive Cardiovascular Lab welcomed Mr. Kumaran Govindasamy, senior cardiovascular technologist from Prince Court Medical Center, Kuala Lumpur, Malaysia. His visit on 5-6 October, 2017 focused on the IT system integration with the workflow in KCMH Noninvasive CV Lab and QLab™ software training on site.

From left to right: Ms. Rajit Suwunnakart , Ms. Wanvisa Tananyutthawong, Dr. Smonporn Boonyaratavej Songmuang, Mr. Kumaran Govindasamy and Mr. Azizi Zainol

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจโดยการใส่สายตรวจทางหลอดอาหาร
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยการใส่สายตรวจผ่านหลอดอาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 14:50 น.

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยการใส่สายตรวจผ่านหลอดอาหาร

คือการตรวจโดยใส่สายตรวจที่ผลิตคลื่นเสียงความถี่สูง ผ่านช่องปากไปยังหลอดอาหาร เพื่อตรวจดูโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ ซึ่งได้ภาพที่ชัดเจนกว่าการตรวจผ่านผนังหน้าอก ปัจจุบันสามารถตรวจได้ทั้งภาพสองและสามมิติ

 

 

 

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 • งดน้ำงดอาหารก่อนการตรวจอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ควรนำญาติหรือผู้ติดตามมาด้วย
 • ห้ามขับรถหลังจากการตรวจ เนื่องจากส่วนใหญ่มักให้ยาให้ผู้ป่วยรู้สึกคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ (conscious sedation) ซึ่งมีฤทธิ์ง่วงนอน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหลังขับรถ

แจ้งแพทย์หากมีสิ่งต่อไปนี้

 • ประวัติแพ้ยา
 • กลืนลำบาก  หรือโรคหลอดอาหาร
 • โรคตับแข็ง
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือเลือดออกในทางเดินอาหาร
 • โรคข้อรูมาทรอยด์
 • มีประวัติได้รับรังสีบริเวณช่องอก

การเตรียมตัวเมื่อมาตรวจ

 • ถอดแว่น
 • ถอดฟันปลอม
 • ปิดโทรศัพท์มือถือ
 • เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 • เข้าห้องตรวจ
 • ท่านจะได้รับการอธิบายอีกครั้งหนึ่งและเซนต์เอกสารยินยอมให้ตรวจ (แต่ถ้าเซนต์แล้วก็ไ ม่จำเป็นต้องเซนต์ซ้ำ)

ขั้นตอนการตรวจ

 • แพทย์หรือพยาบาลจะให้ท่านอมยาชา เพื่อให้คอชา ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อกลืนกล้อง
 • จากนั้นแพทย์หรือพยาบาลจะพ่นยาชาบริเวณลำคอเพื่อให้ คอชาเพิ่มขึ้น
 • หลังจากนั้นท่านจะต้องนอนตะแคงซ้าย
 • วัดความดันและชีพจร และร้อยละของออกซิเจนในเลือด (มีคลิปหนีบที่ปลายนิ้ว)
 • แพทย์จะให้ยาคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอทางหลอดเลือดดำ

สิ่งซึ่งผู้ป่วยควรปฏิบัติระหว่างทำการตรวจ

 • ให้ความร่วมมือในการกลืนสายตรวจ ตามที่แพทย์บอก
 • พยายามนอนก้มหน้า คางชิดอก ระหว่างกลืน เพื่อให้สายตรวจลงไปได้สะดวก
 • เมื่อกลืนสายตรวจลงไปแล้ว แพทย์จะบอกให้หยุดกลืน และ นอนหลับตา และ ผ่อนคลาย
 • หากมีน้ำลายให้ปล่อยไหลทางปาก
 • หายใจทางจมูก
 • ห้ามพูดหรือส่งเสียงขณะสายตรวจอยู่ในหลอดอาหารเพราะอาจทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้หลังการตรวจ

 

ข้อปฏิบัติตัวหลังจากที่ทำหัตถการ :

 • ห้ามรับประทานอาหารจนกว่ายาชาจะหมดฤทธิ์ เพราะจะทำให้สำลักได้ ให้รอจนคอหายชาแล้วค่อยเริ่มจิบน้ำดู ระวังสำลัก กลืนได้ดีค่อยรับประทานอาหารตามปกติ
 • ไม่ขับรถหรือยานพาหนะหรือการใช้เครื่องจักรกล อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ถ้าได้รับยานอนหลับห้ามขับรถหลังจากการตรวจ เนื่องจากส่วนใหญ่มักให้ยาให้ผู้ป่วยรู้สึกคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ (conscious sedation) ซึ่งมีฤทธิ์ง่วงนอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • หลังจากทำหัตถการ หากท่านได้รับยาคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอทางหลอดเลือดดำ ท่านจะได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยการติดตามความดันโลหิตและชีพจร อีกประมาณ 15 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถกำลับบ้านได้

 

ระยะเวลาในการตรวจ : แล้วแต่กรณี ส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณ 15-45 นาที

 

การให้บริการ:

 

 • ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา 08.00-16.00
 • นอกเวลาราชการ: วันจันทร์และอังคาร เวลา 16.00 – 20.00

 

สถานที่ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4

 

ราคาการตรวจ (ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ ไม่รวมเงื่อนไข และค่ายา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โปรดสอบถามราคาปัจจุบันอีกครั้ง)

 • ในเวลาราชการ  3,500 บาท
 • นอกเวลาราชการ 4500   บาท

 

เบิกได้หรือไม่

 • ในเวลาราชการ      เบิกได้เต็มตามสิทธิ์ข้าราชการ
 • เบิกราชการได้       เบิกราชการได้ 3,500 บาท (ต้องชำระส่วนต่าง 1000 บาท)

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5555071

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ