Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Grand Opening : Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV
There are no translations available.

Grand Opening Video

Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ การตรวจการอุดตันของหลอดเลือดขาส่วนปลาย
การตรวจการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลายของขา (Ankle Brachial Index) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:34 น.

เป็นการตรวจความดันของแขนและขาเพื่อคำนวณดัชนีชี้วัดการอุดตันของหลอดเลือดแดงของขา    โดยใช้อุปกรณ์คล้ายกับที่พันเครื่องวัดความดัน พันรอบแขน 2 แขน และ ขา 2 ขา

การนัดตรวจ :

1. ท่านจะต้องได้รับการสั่งตรวจโดยแพทย์ก่อนรับนัดการตรวจ

2. การรับนัดการตรวจ (กำหนดวันนัด และ ออกใบนัด) สามารถทำได้สองวิธีคือ

2.1 เดินมารับการนัดและใบนัดด้วยตนเอง

ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร ชั้น 3

วันทำการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.

นอกเวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. (เปิดรับนัดเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรับการตรวจนอกเวลาราชการเท่านั้น)

2.2  โทรมาทำนัด หลังจากได้รับใบสั่งการตรวจจากแพทย์แล้ว   หมายเลข

โทรศัพท์  662-564184 ต่อ 110 หรือ 662-564695

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8500862

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ