Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home แพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
แพทย์หญิงสริสสา แรงกล้า PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarissa%20Rangkla

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ วันศุกร์ 8.30 - 12.00 น. ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภปร.ชั้น 5

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันพุธ 16.30 - 20.00 น. ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภปร.ชั้น 5


ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14305787