เจ้าหน้าที่ศูนย์ โรคหัวใจ พิมพ์
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 05:34 น.
นางจันทิมา จิตรวิรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมลล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์: 02-256491702-2564917
นางกีรจิต อรพิมพ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมลล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์: 02-256491702-2564917
แฟกซ์: 02-256533802-2565338
นางสาวณัฐิณี ศิริจร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมลล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์:02-256491702-2564917, 02-256400002-2564000 Ext 3318
นางสาวพีรญา ดีคำไฮ
เจ้าหน้าที่สถิติ
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์:02-256491702-2564917
แฟกซ์: 02-256533802-2565338
นางโสภา จันทวัง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
อีเมลล์:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์: 02-256491702-2564917

นางสาว จินดารัตน์ ซาวคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Heart Failure and Transplant Cardiology สก 17
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์: 02-2565371

นางสาวภูริภัทร พิมมะไฟ
เจ้าหน้าที่ธุรการ Noninvasive Cardiovascular Lab

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ : 02-2564695

นาย เอกสิน สินโสมนัส
ผู้จัดการระบบสารสนเทศ ศูนย์โรคหัวใจ
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์: 02-2564695