Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การแพทย์ตติยภูมิให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือดแบบครบวงจร โดยคณาจารย์แพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาต่างๆซึ่งประกอบด้วย  สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ  สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก  สาขารังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ และ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ศูนย์โรคหัวใจมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วย การวิจัย และ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและสังคม

Chula STEMI Fast Track 2017
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:06 น.
There are no translations available.

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เดินหน้าขยายผลโครงการช่องทางด่วน Chula STEMI Fast Track เชิญทุกโรงพยาบาลเครือข่ายร่วมประชุม เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

คณะทำงานโครงการ Chula STEMI Fast Track ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดประชุม STEMI Network ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 16 มค 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ร่วมกับ 20 โรงพยาบาลเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนตามแผนการจัดระบบบริการ (service plan) โซน 3 เขต กทม. รพ. สมุทรสาคร และรพ. สมุทรปราการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 75 ท่าน

ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ได้กล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.นพ.วศิน พุทธารีและคณาจารย์ในคณะทำงาน ได้รายงานความก้าวหน้า รวมทั้งวิธีดำเนินงานและพัฒนาการทำงาน การใช้ช่องทางด่วน (Chula STEMI Fast Track) ในการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ทำให้สามารถวินิจฉัยและรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจฉุกเฉิน (Primary PCI) ได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานมากขึ้นทุกปี นำมาซึ่งการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างกว้างขวาง

คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถส่งต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ผ่านช่องทางด่วน (Chula STEMI Fast Track) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 
2017 Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017) : The Best in Heart Failure
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 เวลา 00:13 น.
There are no translations available.

ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ – เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

Things to Know Before Attending C-HF 2017

1. Final Program

โปรแกรมการประชุมล่าสุด กรุณา คลิ๊กที่ icon

2. Presentation

 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและเมื่อทำ Complete e- Evaluation จะได้รับ link เพื่อ download speaker's slides  (เริ่มแจก QR code สำหรับ online evaluation ตั้งแต่วันที่ 4 กพ. 12:00 น. เป็นต้นไป)
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สะดวกประเมินแบบ electronic  สามารถรับแบบประเมินการประชุมได้ที่โต๊ะลงทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 4 กพ. 12:00 น. เป็นต้นไป หลังจากส่งใบประเมินแล้วจะได้รับ QR code หรือ link ในการ download slide

3. Registration

 • โต๊ะ registration เปิดเวลา 6:45 น. ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13

4. Certification of Attendance  and CME/CNEU Credits

 • ท่านที่ต้องการรับ certification of attendance สามารถลงชื่อได้ ณ โต๊ะลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 4 กพ. 12:00 น. เป็นต้นไป
 • ทางผู้จัดจะส่งใบประกาศแบบ electronic ให้กับ attendee ทางอีเมลล์ ภายใน 5 วันทำการ

5. Congress Maps

 • แผนที่อาคาภูมิสิริฯ (คลิ๊กเพื่อขยาย)  http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/CHF2017/kcmh%20map.jpg
 • แผนที่สถานที่ประชุม อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 (คลิ๊กที่นี่)

6. Waiting List Delegates (สามารถเข้าฟังได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขด้านล่าง)

 • ทางคณะผู้จัดได้จัดห้องวงจรปิด ไว้สำรองสำหรับผู้สนใจและลงทะเบียนไม่ทัน หากมีที่ว่างก็สามารถขยับได้
 • อาหารว่าง อาหารกลางวัน ผลไม้ และเครื่องดื่ม จัดไว้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมี Badge เท่านั้น
 • ในกรณีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามาเต็มจำนวน สามารถลงบันไดเลื่อนไปยังชั้น 12 มีอาหารของร้าน Puff and Pie จำหน่าย
 • กรุณาลงชื่อด้านหน้าโต๊ะลงทะเบียน เมื่อ walk-in เข้ามาร่วมประชุม ทางคณะผู้จัดยินดีออกหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรม

7. Exhibition Visit: What's New?

 • New Portable Echo Model Connected with Mobile Phone: early launch in Thailand
 • New Device to Treat Mitral Regurgitation
 • CIED
 • New Drugs for Heart Failure
 • Diagnostic Markers
 • Heart Failure and Transplant Cardiology Electronic Letter and Advertisement

8. Educational Booth: What's this?

 • อยู่ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน รายละเอียดและใบสมัคร
  • Heart Failure Clinic Preceptorship @ KCMH
  • Heart Failure and Transplant Cardiology Fellowship/Program

9. Donation for heart failure patients

 • รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโต๊ะลงทะเบียน

10. ฺParking

 • ทางคณะผู้จัดได้จัดให้จองที่จอดรถเมือลงทะเบียน online และได้ส่งรายละเอียดและตราสัญลักษณ์จอดรถไปยัง Email ผู้ลงทะเบียน หากไม่ได้รับรบกวนติดต่อ จินดารัตน์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 • สำหรับท่านที่ไม่ได้แจ้งความจำนงล่วงหน้า สามารถจอดได้ที่อาคารจอดรถภูมิสิริมังคลานุสรณ์ หากมีที่จอดรถว่าง และมีค่าใช้จ่าย 150 บาทต่อวัน

รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพักได้ส่งให้กับผู้จองห้องพักทาง Email ผู้ลงทะเบียน หากไม่ได้รับรบกวนติดต่อ จินดารัตน์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
lactasoy share 2016
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 06:00 น.
There are no translations available.

ให้เทศกาลเจของคุณครั้งนี้ พิเศษกว่าครั้งไหนๆ ด้วยการเป็น ผู้ให้… พลังเจ…พลังใจ…. ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง  12 ตุลาคม 2559

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยยอดตายกว่า 50,000 คน  หรือ 6 คน ในทุก 1 ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติม

 
ขอแสดงความยินดีกับสาขาอายุรศาสตร์หัวใจทำงานวิจัยระดับนานาชาติในสาขาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:27 น.
There are no translations available.

สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำทางการดูแลโรคหัวใจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ผู้เขียนตั้งใจจะใช้บทความขนาดสั้นนี้อธิบายเกี่ยวกับ งานวิจัยทางการแพทย์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

การวิจัยทางการแพทย์ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาความเข้าใจ ความรู้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย งานวิจัยทางการแพย์อาจจะเกี่ยวกับยาชนิดใหม่ ยาผสมแบบใหม่ การผ่าตัดแบบใหม่ หรือ แม้แต่เครื่องมือใหม่ที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น เป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยคือการยืนยันว่าการรักษานั้นๆ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด มีการดำเนินงาน หลายการวิจัยในช่วงเวลาพร้อมๆ กัน ซึ่งบางงานวิจัยเป็นงานวิจัยระดับนานาชาติ นี่ถือเป็นเรื่องน่ายินดี ว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถทำวิจัย โดยใช้มาตรฐานการรักษาและทำวิจัยในระดับสากลได้ ขอยกตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งผู้เขียนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยในขณะนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
โรคลิ้นหัวใจเสื่อม/ชราภาพ -โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic valvular stenosis)
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016 เวลา 03:55 น.
There are no translations available.

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ 

คืออะไร

โรคลิ้นหัวใจเออออร์ติก (อ่านว่า เอ-ออร์-ติก) ตีบ เป็นโรคลิ้นหัวใจที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เกิดจากความเสื่อมของลิ้นตามอายุ ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนำมาสู่การเกาะของหินปูนบริเวณลิ้น ซึ่งทำให้ลิ้นขยับเปิดได้ลำบากมากขึ้น ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเป็นลิ้นหัวใจที่สำคัญกล่าวคือเป็นทางผ่านของเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ในกรณีที่ลิ้นไม่สามารถเปิดได้ดีตามปกติ จะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลง หรือทำให้หัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่และอาจเกิดปัญหาหัวใจล้มเหลวตามมาได้ ในผู้ป่วยบางรายมีลิ้นหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด (Bicuspid aortic valve) ก็สามารถเกิดภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบได้เช่นกันโดยอายุยังไม่มาก

อาการของโรค

ลิ้นหัวใจตีบสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง ผู้ป่วยที่มีลิ้นตีบเล็กน้อย อาจไม่มีอาการใดๆเลย แต่เมื่อลิ้นตีบมากขึ้นในระดับปานกลางหรือระดับรุนแรงมักทำให้มีอาการดังนี้

 • เหนื่อยเวลาออกแรงหรือออกกำลัง หรือ
 • หน้ามืดเป็นลมหรือหมดสติเวลาออกกำลัง หรือ
 • เจ็บหน้าอก

ตามธรรมชาติของโรคนี้ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา เช่น...

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2485150

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ