Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

C-HF 2017

 

 

About C-HF 2017

Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017) เป็นงานประชุมวิชาการ ซึ่งมุ้งเน้นให้ความรู้  Update เกี่ยวกับ Heart Failure ตั้งแต่ Basic Knowledge หรือ Common Problems and Pitfalls จนถึง Challenging หรือ Advanced Heart Failure โดยเน้น Practical Points ที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วย Heart Failure ตั้งแต่ผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อยจนถึงมาก

 

 

 

 

 

อนึ่งปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากปี 2016 ซึ่งในปี 2016 นั้น  จัดร่วมกับ Prince Mahidol Award Youth Program Conference ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Randall Staring ร่วมเป็นวิทยากรและผู้อภิปรายผู้ป่วย เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เสียงตอบรับของการประชุม ดีมาก ปีนี้จึงจัดต่อเนื่องเป็นครั้ง (ปี) ที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า 2017 Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017)

C-HF 2017 Highlights

ได้รับเกียรติจาก Ass Prof.

Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology (Board Certified, Primary Specialty)

Cardiovascular Disease (Board Certified, Primary Specialty)
Internal Medicine (Board Certified)

จาก New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง Top 1-3 ของอเมริกาในการดูแลผู้ป่วย Heart failure ,mechanical support devices , และ heart transplant บรรยาย Lecture ใน Plenary Session และ symposium

หัวข้อของการประชุมครั้งนี้ครอบคลุมเรื่อง highlight ดังต่อไปนี้

 • Update New Guidelines in Heart Failure
 • Managing Atrial Fibrillation and Heart Failure
 • Update New Drugs in Heart Failure 2017
 • Update CIED (Cardiac Implantable Electronic Device) in Heart Failure
 • Setting up Heart Failure Clinic : A Successful Recipe
 • Multidisciplinary Care in Heart Failure
 • Decision Making in Critical Cases in Heart Failure
 • Inotrope Therapy
 • Mechanical Circulatory Support in Heart Failure: IABP, ECMO, VAD 
 • Heart Transplantation 2017
 • Diuretics and Aquaretics Therapy
 • When Kidney is not Friendly in Treating Heart Failure (Cardiorenal Syndrome)
 • Severe MR and Heart Failure
 • Cardiomyopathies: LVNC, Cardio-oncology, Stem Cell
 • Case-based Learning with the Experts

Win the Prize and Getting Free Registration/ Travel Grants

ในปีนี้เปิดโอกาสให้ Participant (ผู้ลงทะเบียน) ได้ร่วมสนุก ชิงรางวัล และ ได้ลงทะเบียนฟรี หรือได้ค่าสนับสนุนที่พักและการเดินทาง

 • Session “Heart Strong” The Heart Failure Excellence โดยนำเสนอ Model ของ Heart Failure Clinic หรือ Heart Failure Care ในแต่ละโรงพยาบาล ผู้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 • Speed Dating with Heart Failure Experts เป็นการพบปะซักถามในบรรยากาศ relax ระหว่าง คณะวิทยากร หรือ Heart Failure Expert แต่ละโต๊ะ/Station หมุนวนทุก 7 นาที โดยมีเสียงกริ่ง (เหมือน lab กริ๊ง) - Beverage and Snack Provided (กรุณาลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก main program จำนวนจำกัด)  ภาพตัวอย่างบรรยากาศ Speed dating with Expert: Click Here

Course Information:

กรุณาคลิ๊ก icons ข้างล่าง เพื่อดูรายละเอียดของการประชุม

 

 

 

 

Contact:

จินดารัตน์ ซาวคำ Phone: 02-256-5371 หรือ 090-317-7157  Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Home Specialties and Services Adult Cardiology Cardiac computed tomography (cardiac CT)
Cardiac computed tomography (cardiac CT) PDF Print E-mail
Sunday, 25 December 2011 15:17

What is the Cardiac CT?

Cardiac computed tomography (cardiac CT), is a painless test that uses an x-ray machine to take clear, detailed pictures of the heart.  During a cardiac CT scan, an x-ray machine will move around your body in a circle. The machine will take a picture of each part of your heart. A computer will put the pictures together to make a three-dimensional (3D) picture of the whole heart.  Sometimes an iodine-based dye (contrast dye) is injected into one of your veins during the scan. The contrast dye travels through your blood vessels, which helps highlight them on the x-ray pictures.  Since an x-ray machine is used, cardiac CT involves radiation. Although the amount of radiation used is considered small. The new cardiac CT methods are available that reduce the amount of radiation used for this test.

The following 3 parameters are studied

1.   Calcium scoring

2.   Coronary artery assessment

3.   Functional assessment ( wall motion and ejection fraction)

 

 

Indications for cardiac CT

The applications of cardiac CT include the following:

o   Detection of coronary artery diseases such as coronary artery occlusion, anomaly or aneurysms

o   Characterization of cardiac mass/tumor

o   Diagnosis of pericardial diseases

o   Diagnosis of congenital heart disease

o   Coronary vein mapping

o   Characterization of native and prosthetic cardiac valves.

o   Evaluation coronary artery post-bypass surgery to assess the status of bypass grafts.

 

Contraindication for cardiac CT

o   Chronic kidney disease: Iodinated intravenous contrast is used and may worsen kidney function. For all diabetics and any patient 65 or older, the lab requires an evaluation of renal function (creatinine) within three months of performing the cardiac CT. Patients with renal insufficiency should be prescribed a renal-protective agent (e.g. intravenous normal saline).

o   Patient is currently in irregular or rapid heart rate particularly over 75 beats per minute

o   Patients allergic to iodinated intravenous contrast

o   Pregnancy

 

Are there any dangers of dye injection?

0.5% percent of patients may get nausea and redness of the skin. Though severe reactions are known, these are very rare and uncommon.

 

What would you expect before Cardiac CT examination?

o   4 hours fasting before the procedure

o   Stabilization of heart rate with a beta-blocker

o   Getting all old cardiac related information

 

What would I experience during Cardiac CT examination?

Once the heart rate is stabilized

o   A vein is cannulated

o   Breathing instructions are given so that the patient can hold his/her breath for around 12 seconds

o   A calcium scoring study is performed

o   The “dye” is injected and the angiogram study is performed. The angiogram time is 10-12 seconds.

o   The entire procedure takes between 15–60 minutes depending on the heart rate.

 

What would you expect after the Cardiac CT examination?

o   After examination you are allow to drink regular water or any kind of food

o   Any abnormal symptom occur after the examination please kindly contact  cardiac MRI center

 

Our Service:

Operating days and hours

Office hours:  Mon - Fri 08.00-16.00

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 9377374

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters