Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Chula STEMI Fast Track 2017

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เดินหน้าขยายผลโครงการช่องทางด่วน Chula STEMI Fast Track เชิญทุกโรงพยาบาลเครือข่ายร่วมประชุม เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

คณะทำงานโครงการ Chula STEMI Fast Track ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดประชุม STEMI Network ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 16 มค 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ร่วมกับ 20 โรงพยาบาลเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนตามแผนการจัดระบบบริการ (service plan) โซน 3 เขต กทม. รพ. สมุทรสาคร และรพ. สมุทรปราการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 75 ท่าน

ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ได้กล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.นพ.วศิน พุทธารีและคณาจารย์ในคณะทำงาน ได้รายงานความก้าวหน้า รวมทั้งวิธีดำเนินงานและพัฒนาการทำงาน การใช้ช่องทางด่วน (Chula STEMI Fast Track) ในการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ทำให้สามารถวินิจฉัยและรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจฉุกเฉิน (Primary PCI) ได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานมากขึ้นทุกปี นำมาซึ่งการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลต่างๆ อย่างกว้างขวาง

คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถส่งต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ผ่านช่องทางด่วน (Chula STEMI Fast Track) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

transesophageal echocardiogram (TEE) PDF Print E-mail
Sunday, 25 December 2011 14:50

What is transesophageal echocardiogram (TEE)?

As opposed to the standard echocardiogram, in which the transducer is placed over the chest wall, in TEE the transducer is passed into the esophagus (swallowing pipe) and is positioned directly behind the heart. The transducer bounces sound waves off the heart and images of the cardiac structures are produced. TEE is useful in patients in whom adequate echo images cannot be obtained by standard echo techniques.

 

Are you eligible for this procedure?

Patients with structural heart disease with an inadequate information from standard transthoracic echocardiogram may need TEE. Patient with bleeding tendency, esophageal disease, difficult swallowing, some drug allergy, C-spine (Neck instability) diseases, rheumatoid arthritis may be contraindicated for the TEE.

 

 

Any side effects or adverse risks? The complication is rare. However,

the following conditions can occur.

§  Transient throat pain or difficult swallowing        

§  Laryngospasm

§  Shortness of breath

§  Aspiration

§  Esophageal rupture requiring surgery

§  Somnolence

§  Respiratory failure

§  Cardiac arrest/death

 

What would you expect before the procedure?

-         You are required not to eat or drink (except your regular medication) for at least 6 hours.

-         You are required to get changes to the comfortable patient gown before the exam.

-         You are required to remove your dentures and glasses before the exam.

-         You will be explained and instructed about the test, and asked to sign the consent form.

-         Your will be given a few puffs of local anesthesia spray to your throat and IV medication for conscious sedation.

-         You will be placed on blood pressure cuff over your arm, ECG patch over your chest and belly for ECG monitoring, and a small finger clip for oxygen monitoring.

-         You will be positioned rolling over your left side.

-         The procedure will take about 30-60 minutes

 

What would you expect after the procedure?

-         You will be closely monitored in the recovery room.

-         You will be referred to the referral doctor to discuss about the results.

-         In case of urgency or emergency, the doctor at echocardiography lab will discuss with you and your referral doctor, and manage appropriately.

-         You are not allowed to drive because you will be likely to have intravenous conscious sedation during the procedure.

 

Recommendation after the procedure:

-         No oral intake until no difficulty swallowing.

-         Do not drive within 12 hours after the procedure if sedation is used.

 

Lab: 3rd FL. Chumbhotbongs Paribatra Building (Bld.#6 in Map link)

Costs:

Office hour:  3500 Bahts.

Special Echo Service (OT):  4500 Bahts.

(These costs are subjected to change without a notice on website. Please ask for the updated costs)

 

New Technology:

Real-time 3D and 4D echocardiogram is the state –of-the-art in ultrasound technology which acquire images in a pyramidal shape instead of scanned plane. The 3-D technology allows us to better understand complex anatomy of the heart and locate the pathology especially in mitral valve diseases, ASD, and guiding for surgical and percutaneous interventions.

 

 

 

 

 

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 2318096

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters