Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

C-HF 2017

 

 

About C-HF 2017

Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017) เป็นงานประชุมวิชาการ ซึ่งมุ้งเน้นให้ความรู้  Update เกี่ยวกับ Heart Failure ตั้งแต่ Basic Knowledge หรือ Common Problems and Pitfalls จนถึง Challenging หรือ Advanced Heart Failure โดยเน้น Practical Points ที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วย Heart Failure ตั้งแต่ผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อยจนถึงมาก

 

 

 

 

 

อนึ่งปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากปี 2016 ซึ่งในปี 2016 นั้น  จัดร่วมกับ Prince Mahidol Award Youth Program Conference ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Randall Staring ร่วมเป็นวิทยากรและผู้อภิปรายผู้ป่วย เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เสียงตอบรับของการประชุม ดีมาก ปีนี้จึงจัดต่อเนื่องเป็นครั้ง (ปี) ที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า 2017 Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017)

C-HF 2017 Highlights

ได้รับเกียรติจาก Ass Prof.

Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology (Board Certified, Primary Specialty)

Cardiovascular Disease (Board Certified, Primary Specialty)
Internal Medicine (Board Certified)

จาก New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง Top 1-3 ของอเมริกาในการดูแลผู้ป่วย Heart failure ,mechanical support devices , และ heart transplant บรรยาย Lecture ใน Plenary Session และ symposium

หัวข้อของการประชุมครั้งนี้ครอบคลุมเรื่อง highlight ดังต่อไปนี้

 • Update New Guidelines in Heart Failure
 • Managing Atrial Fibrillation and Heart Failure
 • Update New Drugs in Heart Failure 2017
 • Update CIED (Cardiac Implantable Electronic Device) in Heart Failure
 • Setting up Heart Failure Clinic : A Successful Recipe
 • Multidisciplinary Care in Heart Failure
 • Decision Making in Critical Cases in Heart Failure
 • Inotrope Therapy
 • Mechanical Circulatory Support in Heart Failure: IABP, ECMO, VAD 
 • Heart Transplantation 2017
 • Diuretics and Aquaretics Therapy
 • When Kidney is not Friendly in Treating Heart Failure (Cardiorenal Syndrome)
 • Severe MR and Heart Failure
 • Cardiomyopathies: LVNC, Cardio-oncology, Stem Cell
 • Case-based Learning with the Experts

Win the Prize and Getting Free Registration/ Travel Grants

ในปีนี้เปิดโอกาสให้ Participant (ผู้ลงทะเบียน) ได้ร่วมสนุก ชิงรางวัล และ ได้ลงทะเบียนฟรี หรือได้ค่าสนับสนุนที่พักและการเดินทาง

 • Session “Heart Strong” The Heart Failure Excellence โดยนำเสนอ Model ของ Heart Failure Clinic หรือ Heart Failure Care ในแต่ละโรงพยาบาล ผู้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 • Speed Dating with Heart Failure Experts เป็นการพบปะซักถามในบรรยากาศ relax ระหว่าง คณะวิทยากร หรือ Heart Failure Expert แต่ละโต๊ะ/Station หมุนวนทุก 7 นาที โดยมีเสียงกริ่ง (เหมือน lab กริ๊ง) - Beverage and Snack Provided (กรุณาลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก main program จำนวนจำกัด)  ภาพตัวอย่างบรรยากาศ Speed dating with Expert: Click Here

Course Information:

กรุณาคลิ๊ก icons ข้างล่าง เพื่อดูรายละเอียดของการประชุม

 

 

 

 

Contact:

จินดารัตน์ ซาวคำ Phone: 02-256-5371 หรือ 090-317-7157  Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Home Cardiac MRI
Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging (MRI) PDF Print E-mail
Sunday, 25 December 2011 15:10

What is Cardiac MRI?

 

Magnetic resonance imaging (MRI) is a safe, noninvasive test that creates detailed pictures of your organs and tissues. "Noninvasive" means that no surgery is done and no instruments are inserted into your body.  MRI uses radio waves, magnets, and a computer to create sophisticated images of your organs and tissues. Unlike computed tomography (CT) scans and standard x rays, MRI doesn't use ionizing radiation (x-ray) or carry any risk of causing cancer.  Cardiac MRI creates pictures of your heart as it is beating, producing both still and moving pictures of your heart and major blood vessels. Doctors use cardiac MRI to get pictures of the beating heart and to look at its structure and function.  Cardiac MRI is used to diagnose a variety of cardiovascular disease such as coronary artery disease, vulvular heart disease, some type of congenital heart disease as well as peripheral arterial diseases.

 

 

Indication of the cardiac MRI

Cardiac MRI can help in the treatment of your patients with the following indications:

·        Patient who is suspected coronary artery disease and unable to undergo contrast media injection by CT.

·        Patient with known or suspected coronary artery disease who has uninterpretable EKG or is unable to exercise.

·        Patient with suspected great vessel disease or peripheral vessel disease.

·        Patient with suspected pericardial abnormalities.

·        Characterization of cardiac mass/tumor

·        Diagnosis of suspected congenital cardiac disease.

 

 

Cardiac MRI contraindications

Cardiac MRI is safe with joint replacements, coronary stents, sternal wires and most prosthetic heart valves. However, we cannot scan patients with these following conditions;

·        Patients with pacemakers, defibrillators or other implanted electronic devices.

·        Patients with prior neurosurgical clip placement.

·        Patients with deep brain stimulator or vagal nerve stimulation.

·        Patients with cochlear implantation.

·        Patients with a history of metallic implants or shrapnel.

 

What would you expect before Cardiac MRI exam?

·        You will be asked to arrive 30 minutes prior to your scheduled scan time. This will allow you to complete any necessary paperwork and discuss/prepare for your exam with the technologist and nurse.

·        You are required to be fasting (no food/drink) for 6 hours and caffeine free for 24 hours.

·        If you are pregnant please notify our staff.

·        You will be required to remove hearing aids, eyeglasses prior to scan.  It would be best to leave jewelry and other valuables at home.  All electronic devices and metal objects are forbidden to be with you while we do the MRI scanning.

·        You will be required to change into a hospital gown.

·        All make up including mascara and eye shadow must be removed.

·        The examination ordinarily takes between 30 and 60 minutes to complete.

 

What would I experience during Cardiac MRI exam?

·        The technologist will escort you into the scanner room and position you on the scanning table. Your head will be placed in a padded plastic cradle or on a pillow and the table will slide into the scanner.

·        The technologist will leave the room, but they can see you through the observation window and will communicate with you periodically during the scan through an microphone.

·        While the scanner is taking your pictures, you will hear rapidly repeating, loud noises coming from the walls of the scanner, therefore earplugs will be provided.

·        Any movement, especially of your head or back during this time will seriously blur the pictures.

·        During scanning, you should breathe quietly and normally. Some exams may require you to hold your breath for a short time.

·        If your exam was ordered with the use of contrast, a trained nurse will administer it through the IV in your arm about halfway through the exam. MRI contrast is very safe and usually does not cause any allergic reactions.

 

 

 

What would you expect after the Cardiac MRI exam?

1.  After examination you can drink regular water or any kind of food.

2.  Any abnormal symptom occur after the examination please kindly contact cardiac MRI center

 

 

Our Service:

Operating days and hours:

Mon-Fri 8.00-16.00

 

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 9377381

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters