การจ่ายเงิน และ การแสดงหลักฐานการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน (สำหรับประชุม 3 วัน พร้อม อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง AM +PM และ Online Hands-out)
  • 4000 THB สำหรับ MD
  • 1000 THB สำหรับ Non MD หรือ Resident
การชำระเงิน:โอนเข้า
  • ชื่อบัญชี : หน่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (อาคาร ภ.ป.ร.)
  • เลขที่บัญชี : 407-507304-0 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ต้องการ :
    ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
E-mail Address ต้องการ :
    yourmail@email.com
หลักฐานการชำระเงิน ต้องการ :